Ważniejsze publikacje książkowe

pod red. Bernadette Sharp, Florence Sèdes, Wiesława Lubaszewskiego, Cognitive Approach to Natural Language Processing, ISTE Press/Elsevier, Londyn 2017
Izabela Gatkowska, Eksperymentalna sieć leksykalna języka polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017
Dorota Korwin-Piotrowska, Białe znaki. Milczenie w strukturze i znaczeniu utworów narracyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015
pod red. Izabeli Gatkowskiej, Wiesława Lubaszewskiego, Interfejs dla osób z dysfunkcją wzroku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013
Izabela Gatkowska, Diagnoza dyzartrii u dorosłych w neurologii klinicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012
Dorota Korwin-Piotrowska, Poetyka – przewodnik po świecie tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011
pod red. Wiesława Lubaszewskiego, Słowniki komputerowe i automatyczna ekstrakcja informacji z tekstu, Wydawnictwa AGH, Kraków 2009
pod red. Wiesława Lubaszewskiego, Komputer – Człowiek – Prawo, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007
Dorota Korwin-Piotrowska, Powiedzieć świat. Kognitywna analiza tekstów literackich na przykładach, UNIVERSITAS, Kraków 2006
Teresa Rokicka, Komputerowy model alternacji tematu fleksyjnego polskich leksemów odmiennych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002
Dorota Korwin-Piotrowska, Problemy poetyki opisu prozatorskiego, UNIVERSITAS, Kraków 2001
pod red. Wiesława Lubaszewskiego, Słownik fleksyjny języka polskiego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Kraków 2001