Słownik Fleksyjny Języka Polskiego

Słownik fleksyjny został opracowany we współpracy z Katedrą Informatyki AGH (Grupa Lingwistyki Komputerowej) i jest od kilkunastu lat używany w zajęciach dydaktycznych przeznaczonych dla studentów Informatyki na AGH. Słownik fleksyjny jest także narzędziem stosowanym w zespołowych pracach badawczych, ostatnio w projekcie INDECT – 7 Program Ramowy.

start
HASŁA