prof. dr hab. Wiesław Lubaszewski Professor

dr hab. Izabela Gatkowska, Assistant Professor, izabela.gatkowska@uj.edu.pl

Scientific interests: Lexical semantics, Computer linguistics, Neurolinguistics, Diagnosis of speech disorders, Language and cognitive processes.

PhD Gatkowska participates in the research work of the Department of Computational Linguistics (the experimental lexical network and semantic dictionary).

Publication selected:
Books:
- Eksperymentalna sieć leksykalna języka polskiego (An Experimental Lexical Network of the Polish Language, in Polish), Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017,
- Diagnoza dyzartrii u dorosłych w neurologii klinicznej (The Diagnosis of Dysarthria in Adults in Clinical Neurology, in Polish), Kraków, WUJ, 2012.
- Interfejs dla osób z dysfunkcją wzroku. Model kognitywny i przykład dobrej praktyki (User Interface for Persons with Visual Dysfunction. The Cognitive Model and Sample of Good Practices, in Polish), co-editor : Izabela Gatkowska, Wiesław Lubaszewski, WUJ, Kraków, 2013,
- Choroba Parkinsona. Poradnik dla pacjentów i ich rodzin (Parkinson's Disease, a Guide for Patients and Their Families, in Polish), co-author : Monika Rudzińska, Izabela Gatkowska, Elżbieta Mirek, Andrzej Szczudlik, WUJ, Kraków, 2009.
Articles:
- „DOM 'house/home' in empirical lexical networks” (2017), Ethnolinguistics, t.28, Lublin, p. 121-140.
- „Religious Vocabulary in an Experimental Network of Lexical Links Fifty Years Ago and Today” (2017), [in:] A. Knapik, K. Buczek, P. Chruszczewski, R. Lanigan, J. Rickford (red.), Ways to Religion t.1, Wrocław, p. 55-74.
- „Zaburzenia mowy o typie dyzartrii w chorobie neuronu ruchowego” (2018) ,[in:] J.Cieszyńska-Rożek, P. Sobolewski, D. Grzesiak-Witek(eds.), Zaburzenia mowy w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie, Lublin, Wydawnictwo Czelej, p. 250-268
- „Dom w empirycznych sieciach” (2016), Etnolingwistyka, vol.28, p. 117-135.
- „Empty answers in an Experiment of Free Word Association” (2015a), Academic Journal of Modern Philology 2015, vol.4, p. 41-49, Wrocław, PAN oddział Wrocław.
- „Empiryczna sieć powiązań leksykalnych” (2015b), Polonica vol..35, Kraków, Instytut Języka Polskiego PAN, p. 155-178.
- „Word Associations as a Linguistic Data” (2014), [in:] P. Chruszczewski, J. Rickford, K. Buczek, A. Knapik, J. Mianowski (eds.), Languages in Contact 2012, vol.1, Wrocław, p. 79 – 92.
Complete list of publication

Courses: Introduction to Semantics, Linguistics and Semiotics, Language Representation in Brain and Mind, Psychology and Perception.
Head of studies: EPI.

dr hab. Dorota Korwin-Piotrowska, Assistant Professor

dr Teresa Rokicka, Assistant Professor

dr Piotr Jordan Śliwiński, Assistant Professor

mgr inż. Krzysztof Wróbel, Assistant Professor

mgr Tomasz Służalec, Assistant Professor; alum of Faculty of Mathematics and Computer Science of Jagiellonian University.

Scientific interests: Contact Mechanics, theory of automata and formal languages, algorithms and data structures.

mgr Barbara Moskal, specialist participates in research work of the Department