Important book publications

Diagnosing dysarthria in adults, Izabela Gatkowska, Æ Academic Publishing, San Diego 2020
Rzecz w teatrze Jana Klaty, Michalina Lubaszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020
Cognitive Approach to Natural Language Processing, Bernadette Sharp, Florence Sèdes, Wiesław Lubaszewski (eds.), ISTE Press/Elsevier, Londyn 2017
Eksperymentalna sieć leksykalna języka polskiego (An Experimental Lexical Network of the Polish Language, in Polish), Izabela Gatkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017
Białe znaki. Milczenie w strukturze i znaczeniu utworów narracyjnych, Dorota Korwin-Piotrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015
Interfejs dla osób z dysfunkcją wzroku (User Interface for Persons with Visual Dysfunction. The Cognitive Model and Sample of Good Practices, in Polish), Izabela Gatkowska, Wiesław Lubaszewski (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013
Diagnoza dyzartrii u dorosłych w neurologii klinicznej (The Diagnosis of Dysarthria in Adults in Clinical Neurology, in Polish), Izabela Gatkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012
Poetyka – przewodnik po świecie tekstów, Dorota Korwin-Piotrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011
Słowniki komputerowe i automatyczna ekstrakcja informacji z tekstu, Wiesław Lubaszewski (ed.), Wydawnictwa AGH, Kraków 2009
Komputer – Człowiek – Prawo, Wiesław Lubaszewski (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007
Powiedzieć świat. Kognitywna analiza tekstów literackich na przykładach, Dorota Korwin-Piotrowska, UNIVERSITAS, Kraków 2006
Komputerowy model alternacji tematu fleksyjnego polskich leksemów odmiennych, Teresa Rokicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002
Problemy poetyki opisu prozatorskiego, Dorota Korwin-Piotrowska, UNIVERSITAS, Kraków 2001
Słownik fleksyjny języka polskiego, Wiesław Lubaszewski (ed.), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Kraków 2001